การปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

การปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่ กำหนดให้มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 เมษายน 2553